ДОБРЕДОЈДОВТЕ


Медиа Маркетинг е првата маркетинг агенција во Северна Македонија и Косово, која нуди рекламирање на Билборди со пластичен материјал, погоден за оваа намена се употребува церадата VINIL која што има и надворешна одржливост.Имајќи ја во предвид неопходноста дека на територијата на Косово има потреба занадворешни реклами на билборди, МедиаМаркетинг започна со работа во 2002 година, со 50 парчиња на билборди тоа подразбира100 места за маркетинг (рекламирање) на различни бизниси. Сега МедиумМаркетинг има изградено 90 места со димензии (12x4m) и 30 места со димензии (4x3m) за презентација на различни брендови и активности на целата територија на Косово.

РЕФЕРЕНЦИИ


НАШИТЕ УСЛУГИ


Билборди со различни димензии
- Печатење со церада VINIL
- Печатење
- фотографија
Печатење и професионално Графички Дизајн

Секој формат голем, среден или мал, е со висока резолуција, бидејќи зголемувањето на јасноста на рекламацијата на билбордот треба да биде во рамките на големината што ја поседуваме за да биде соодветно со квалитетот на печатењето и адекватниот дизајн.

MEDIA MARKETING, ADVERTISING ON BILLBOARD / info@mmarketingu.com +389 (0) 78 328 968 / +383 (44) 90 07 03 / +383 (49) 77 66 06